Markens fuktighet

I markens kemiska och biologiska processer har vattnet en stor betydelse. I vår uppföljningsskog är jordmånen moränmark, precis som största delen av Finlands jordmån. I en sådan jordmån är den mättade markens fuktighet omkring 50 % av volymen, då alla porer i marken har fyllts av vatten.

 

Marken kan ha en så hög fuktighetsprocent till exempel under vårflödet. På sommaren kan fuktigheten i marken under svår torka sjunka till 10 %. Normalt varierar markens fuktighet på sommaren mellan 25 och 30 %, efter regn kan den vara så hög som 35 %. Markens fuktighet har ingen dygns- eller årstidsrytm, utan den sjunker under torrperioder och stiger efter regn.